สภารัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนเรียกร้องให้รวมเซินเจิ้นเข้ากับฮ่องกงและมาเก๊า

สภารัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนเรียกร้องให้เพิ่มการพัฒนาเขตเซินเจิ้น และรวมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเซินเจิ้นเข้ากับฮ่องกงและมาเก๊า

สภารัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนออกคำสั่ง 19 ข้อ เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์พีเพิลส์เดลีของทางการเรียกร้องให้พัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้เซินเจิ้น เพื่อให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดของโลกให้ได้ภายในปี 2568 และเป็นเมืองมาตรฐานโลกให้ได้ภายในกลางศตวรรษ

สภารัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เรียกร้องให้รวมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเซินเจิ้นเข้ากับฮ่องกง และมาเก๊า โดยการพัฒนาโรงพยาบาล ปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงขยายการพัฒนาพื้นที่อ่าวฮ่องกงและมาเก๊า และปรับระเบียบปฏิบัติตามนโยบาย 1 ประเทศ 2 ระบบเสียใหม่

ฮ่องกงหวนคืนสู่การปกครองของจีนในปี 2540 ภายใต้นโยบาย 1 ประเทศ 2 ระบบ ที่ให้เสรีภาพแก่ชาวฮ่องกงมากกว่าที่ประชาชนบนแผ่นดินใหญ่ได้รับ อย่างไรก็ตาม ชาวฮ่องกงเชื่อว่าจีนกำลังริดรอนเสรีภาพเหล่านั้น จึงได้ก่อการประท้วงและเมื่อสัปดาห์แล้วจีนก็เพิ่งซักซ้อมกำลังพลที่เซินเจิ้น ทำให้เป็นที่คาดการณ์กันว่าอาจมีการใช้กำลังพลเหล่านั้นในฮ่องกง.